REKRUTACJA DO II EDYCJI PROGRAMU OK ZESZYT

REKRUTACJA DO II EDYCJI PROGRAMU OK ZESZYT

Dla kogo: Program OK zeszyt przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących w szkołach. W ramach OK zeszytu prowadzony będzie kurs online z dodatkowym komponentem w postaci spotkań nauczycieli przedmiotowców z opiekunem. Program zakłada motywację wewnętrzną uczestników, gdyż większość proponowanych zadań nie jest obowiązkowa.

Celem programu jest prowadzenie przez nauczyciela w klasie szkolnej OK zeszytu, wykorzystującego zasady oceniania kształtującego (OK) – zeszytu, który pomaga uczniom się uczyć, a nauczycielowi nauczać.

Program trwa od maja 2017 roku do lutego 2018 roku.
szczegóły na stronie – https://sus.ceo.org.pl/ok-zeszyt/rekrutacja-ok-zeszyt