Czym jest OK zeszyt

OK zeszyt to forma współpracy pomiędzy uczniem i nauczycielem, w której uczeń monitoruje swój proces uczenia się, zaś nauczyciel wykorzystuje ocenianie kształtujące do skutecznego nauczania. Uczeń prowadzi rodzaj własnej książki, w której znajdują się prace i refleksje ucznia oraz informacje przekazywane uczniowi przez nauczyciela. OK zeszyt powstał na bazie doświadczeń nauczycielek i nauczycieli tworzących społecznościową sieć wymiany doświadczeń OKzeszyt.

ok-zeszyt-i-wieniec